Molipseste-te si tu de la …biodiversitatea ariei naturale Cheile Oltetului!

Atunci cand ajungi la Cheile Oltetului, lasi in urma civilizatia, la portile nevazute care separa antropicul de natural. Temperatura scade brusc cu aproape 10 grade Celsius, intrucat soarele nu isi mai poate intinde aripile printre muntii falnici.

In scopul cercetarii si protejarii acestei zone, Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu in parteneriat cu Agentia pentru Protectia Mediului Gorj au demarat pe o perioada de 24 de luni (2010 – 2012) proiectul „Masuri de management privind conservarea biodiversitatii si constientizarea publica a ariei naturale protejate Cheile Oltetului”, finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu, AXA 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii, DMI 4.1. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000.

„Ideea derularii proiectului a pornit de la necesitatea stabilirii unor masuri de management care sa asigure suportul actiunilor cu caracter permanent si eficient de conservare si protectie a biodiversitatii ariei naturale Cheile Oltetului. Aceasta se distinge prin componente botanice si faunistice deosebit de valoroase, unele fiind de importanta comunitara. Masurile de management pentru aceasta arie protejata urmaresc integrarea obiectivelor de conservare si protectie a resurselor naturale in cadrul preocuparilor factorilor locali si promovarea unei opinii comune pentru a obtine colaborarea continua a acestora in gestionarea patrimoniului ariei naturale
”, a declarat managerul de proiect, Daniela Cirtina.

Prin proiect se asigura, totodata, constientizarea si educarea populatiei cu privire la rolul si importanta conservarii si protejarii ariei naturale Cheile Oltetului.

In cadrul acestui proiect s-a realizat cartarea a 7 habitate de importanta comunitara (vegetatie herbacee de pe malurile raurilor montane, plante stancoase calcaroase cu vegetatie chasmofitica, grohotis calcaros si de sisturi calcaroase ale etajelor montane pana la cele alpine, paduri balcano-panonice de cer, garnita si gorun, comunitati de liziera higrofile cu ierburi inalte de la campie si din etajul montan pana in cel alpin, paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Dacian Beech Forest.

Proiectul a vizat de asemenea cartarea si inventarierea a 14 specii de flora si fauna, dintre care opt specii de mamifere (sapte specii de lilieci si specia Canis lupus – lup), doua specii de amfibieni (Bombina variegata si Rana dalmatina), o specie de reptile (Podarcis muralis), o specie de pesti (Barbus meridionalis) si doua specii de plante (Campanula serrata si Galanthus nivalis).

Datorita caracteristicilor geografice (versanti stancosi inaccesibili), peste 99% din suprafata rezervatiei este reprezentata de suprafete naturale, care asigura mentinerea peisajului natural, a florei si faunei din zona.


Activitatea de cartare a habitatelor

Una dintre activitatile proiectului a constat in identificarea amenintarilor asupra populatiilor speciilor de flora si fauna din interiorul si vecinatatea rezervatiei naturale Cheile Oltetului. Dintre acestea se pot enumera: turismul necontrolat, distrugerea sau fragmentarea habitatelor, braconajul, colectarea unor specii in scopul comertului, lucrarile de infrastructura, intreruperea conectivitatii longitudinale a cursului raului Oltet.
Activitatea de inventariere amfibieni, reptile

Proiectul a inclus de asemenea elaborarea unui Plan de masuri de mentinere/ imbunatatire a starii de conservare a speciilor si habitatelor din aria protejata, plan de masuri ce va fi ulterior inclus in Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est.

Educatie ecologica la Polovragi

Trebuie mentionat faptul ca Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu a derulat in cadrul proiectului si activitati pentru cresterea gradului de constientizare publica si promovare a ariei naturale protejate Cheile Oltetului prin educatie ecologica, informare si consultare privind importanta conservarii, protejarii si cresterii biodiversitatii in aceasta arie, in acest scop fiind organizate o serie de actiuni in comuna Polovragi”, ne-au marturisit beneficiarii proiectului.

Au beneficiat de activitatile proiectului: 130 de persoane adulte din localitatea Polovragi – zona rurala limitrofa ariei naturale protejate Cheile Oltetului, 50 de elevi de la scoala din localitatea Polovragi – zona adiacenta ariei naturale protejate Cheile Oltetului si custodele ariei naturale protejate Cheile Oltetului – SC Buterfly Craiova.

Populatia a a fost informata si educata cu scopul de a inceta practiciile daunatoare mediului inconjurator, precum: strangerea nepermisa a plantelor, depozitarea neconforma a deseurilor, poluarea apelor si a aerului prin activitati de agrement si defrisari ilegale.

Click aici  pentru detalii.

Maria Alexandra Gavrilita,
www.proiecte-structurale.ro