Cunoaste-ti viitorul angajator prin practica activa! - PRACTICACTIV

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • POS DRU
 • AXA 2 Invatare pe tot parcursul vietii
 • 2.1 Tranzitia de la scoala la o viata activa

Valoare proiect

 • Valoare totala: 978.184,72 lei
 • Valoare nerambursabila: 958.621,03 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

Obiectivul general al proiectului urmareste dezvoltarea abilitatilor de munca ale persoanelor aflate in perioada de educatie si formare profesionala tertiara, in vederea integrarii cu succes pe piata muncii, dupa terminarea studiilor, precum si deprinderea de catre studenti a abilitatilor practice in domeniile de pregatire. Prin intermediul asigurarii conditiilor necesare participarii studentilor la stagii de practica de un inalt nivel calitativ, in cadrul unor companii publice sau private, studentii isi vor insusi competente specifice si experienta necesara tranzitiei de la scoala la viata activa.

Locul si durata implementarii

 • Regiunea BI
 • 18 luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 09 iulie 2013
 • Data semnarii contractului: 29 aprilie 2014
 • Data inceperii implementarii contractului: 01 mai 2014
 • Data finalizarii proiectului: 01 octombrie 2015
 • Proiect nefinalizat

Rezultate

Proiectul va genera rezultate finale destinate realizarii obiectivului general si obiectivelor specifice prin corelarea activtitatilor cu scopul proiectului intre institutiile implicate si vor avea in vedere:

  1. consiliere si orientare profesionala a studentilor in vederea pregatirii viitoarei cariere;
  2. cadrul general in care se vor desfasura stagiile de pregatire practica;
  3. modul de derulare al programelor de instruire pentru formarea personalului din companiile publice/private cu rol de tutori penru pregatirea practica a studentilor;
  4. monitorizarea, controlul si evaluarea rezultatelor partenerilor de practica si a studentilor;
  5. realizarea materialelor suport pentru stagiile de pregatire practica.

Alte detalii despre proiect

 1. Promovarea si consolidarea parteneriatului dintre Universitatile partenere si mediul economic, prin incheierea a 20 de acorduri de parteneriat cu companii publice/private, relevante pentru fiecare domeniu, in vederea derularii stagiilor de pregatire practica in cele mai bune conditii;
 2. Sprijinirea studentilor prin servicii de consiliere, orientare si indrumare profesionala pentru continuarea studiilor sau alegerea viitoarei cariere;
 3. Pregatirea studentilor pentru contactul direct cu viitorii anagajatori prin:
  • informarea si constientizare a nevoilor de pregatire practica, in companii publice sau private, in vederea adaptarii viitorilor absolventi de invatamant superior din domeniile biologie, chimie si fizica, la cerintele pietei muncii
  • realizarea strategiei de selectie a membrilor grupului tinta
  • selectia a 360 de studentii, din anul II si III licenta si anul I si II master, din domeniile biologie, chimie si fizica;
  • elaborarea orarului de practica in functie de planul de invatamnat;
  • stagii practica in laboratoare, linii tehnologice, fluxuri de analize si controlul calitatii  la companii publice/private;
  • intalniri open-space (prezentarea de catre viitorii angajatori a ofertelor de practica);
  • realizarea unei baze de date cu potentialii angajatori, prezentarea activitatii lor si datele de contact ale acestora, afisarea acestor informatii pe web –site proiect pentru informarea in timp real a studentilor;
  • invitatia de a promova pe site-ul proiectului a posturilor scoase la concurs de catre anagajatorii din domeniu;
  • organizarea de ateliere de lucru  pentru diseminare a bunelor practici, managementul calitatii in laborator, legislatie nationala si europeana privind sanatatea si securitatea la locul de munca;
  • orientare profesionala a studentilor prin participarea la vizite de studiu in companii publice/private, de top, din domeniile biologie, chimie si fizica;
 4. Instruirea persoanelor, din organizatiile partenere, cu rol de tutori in pregatirea practica a studentilor.

Despre beneficiar

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie

Institutie de invatamant

invatamant

Parteneri

 • Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
 • Anexa 79 - poza.jpg
 • Anexa 80 - poza.jpg
 • Anexa 81 - poza.jpg
Anexa 81 - poza.jpg

Date contact

Mihaela Zaulet, 0731700436, zaulet_mihaela@yahoo.com

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 - 2013
Investeste in oameni!