“Acces la formare pentru dezvoltare” ID POSDRU 128/5.1/G/134978

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • POS DRU
 • AXA 5 Masuri de ocupare
 • 5.1 Dezvoltare si implementare masuri

Valoare proiect

 • Valoare totala: 2.169.137,00 lei
 • Valoare nerambursabila: 2.060.680,15 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

Obiectiv principal: Creşterea nivelului de competitivitate pentru 469 de şomeri, şomeri tineri, şomeri de lungă durată, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunea de dezvoltare Sud-Est, prin implementarea unui complex flexibil şi articulat de măsuri active în vederea promovării şi facilitării integrării acestora pe piaţa muncii, în sprijinul dezvoltării regionale, creşterii competitivităţii resurselor umane şi promovării coeziunii economice şi sociale.

Locul si durata implementarii

 • Regiunea SE
 • 18 luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 05 iulie 2013
 • Data semnarii contractului: 28 martie 2014
 • Data inceperii implementarii contractului: 31 martie 2014
 • Proiect nefinalizat

Rezultate

 • 4 seminarii si 4 mese rotunde pe tematici specifice - scopul vizat este acela de a facilita intâlnirea dintre cererea şi oferta pe piaţa muncii (şomeri şi persoane în cautarea unui loc de muncă şi potenţiali angajatori din domeniu)
 • 2 centre de informare şi consiliere operaţionalizate la sediul AJOFM GALAŢI şi AJOFM VRANCEA prin intermediul cărora vor fi consiliate minim 469 persoane, etc.
 • 10 cursuri de calificare şi 7 cursuri de specializare adresate unui număr de minim 427 participanţi
 • 17 module suplimentare de pregătire în “Tehnici de căutare activă a unui loc de muncă”
 • 1 Ghid de orientare şi consiliere a şomerului în obţinerea unui loc de muncă diseminat în 500 exemplare
 • 47 absolvenţi angajaţi în unităţi de profil din judeţele Galaţi şi Vrancea

Alte detalii despre proiect

Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt: Brutar, Cofetar, Măcelar, Cameristă, Mecanic auto, Bucătar, Inspector Resurse Umane, Expert achiziţii publice, Competenţe informatice, Competenţe antreprenoriale.

Despre beneficiar

EURODEZVOLTARE SRL

Microintreprindere

Proiectarea de programe de formare profesionala continua, orientarea si consilierea profesionala, consultanta si asistenta in proiectarea, scrierea, gestionarea si implementarea de proiecte cofinantate din FSE.

Parteneri

 • AJOFM GALATI
 • AJOFM VRANCEA
 • FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA
 • OMNIA ACADEMY
 • IMG_1718.JPG
 • IMG_1733.JPG
 • IMG_1698.JPG
 • Afis 134978.jpg
 • IMG_1700.JPG
IMG_1700.JPG

Date contact

Manager proiect: Veronica Codreanu

S.C. EURODEZVOLTARE S.R.L.

Sediu social: B-dul Unirii Nr.57, Bl. E4, Sc. 4, Et.3,
Apt. 102, Sector 3, București, Cod poștal 030702
Sediu secundar: Strada Labirint 113, Sector 3, București
Tel: 031/711 52 20, Fax: 031/711 52 28
Punct de lucru: Str. Roșiori Nr.4 Bis, Bl. BR 16 B, Sc.4,
Et.3, Ap.143, Galați, Tel: 031 711 52 26

Email: info@eurodezvoltare.ro

Website: www.eurodezvoltare.ro

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 - 2013
Investeste in oameni!